Zapraszamy na nową, responsywną stronę Szkoły Podstawowej nr 360
http://sp360.warszawa.pl

Strona archiwalna http://sp360waw.webserwer.pl aktualnie stanowi kronikę wydarzeń
z lat 2018 - 2022.

[O projekcie]  |  [Relacje]  |  [Galeria] Nasz międzynarodowy projekt został zaakceptowany w ramach europejskiego programu Erasmus Plus  Akcja KA 229  Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, partnerstwa strategiczne – współpraca szkół. Podczas dwóch lat trwania konkursu będziemy współpracować z czterema państwami. Koordynatorem  całego  projektu  jest szkoła ze Słowenii.

»Circular economy for future community: reduce, reuse, recycle«
2020 – 2022

  Państwa biorące udział w projekcie:

WŁOCHY, POLSKA, SŁOWENIA, FINLANDIA, NIEMCY

Tematyka  naszego projektu jest kluczowym tematem w dzisiejszych czasach 
Gospodarka o obiegu zamkniętym: redukcja, ponowne użycie, recykling.

Projekt ma na celu poszerzenie  wiedzy na temat ochrony środowiska i wdrażania umiejętności, które są potrzebne aby zapewnić odpowiednie warunki życia, łączyć edukację z myśleniem o ekologii. Zwrócimy uwagę na poszanowanie środowiska i odpowiedzialne zachowania  w kierunku redukcji i recyklingu odpadów, zrównoważonej produkcji żywności, nowych biomateriałów, energii odnawialnej, zasobów naturalnych, ponownego wykorzystania odzieży, wody i odpadów.

Realizując projekt będziemy promować gospodarkę o obiegu zamkniętym, będziemy wdrażać nowe strategie, nauczymy się wykorzystywać  technologie  w celu poprawy i zachowania czystego środowiska.

Aneta Kobosz
Koordynator programu

 

Archiwa