Zapraszamy na nową, responsywną stronę Szkoły Podstawowej nr 360
http://sp360.warszawa.pl

Strona archiwalna http://sp360waw.webserwer.pl aktualnie stanowi kronikę wydarzeń
z lat 2018 - 2022.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021/2022


 • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022 [link]

WAŻNE
Zgodnie z komunikatem nie później niż do 15 października 2021 r. przedkłada się dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię. 
W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu.

 • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty w 2021 roku [link]

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 • 24 maja 2022 r. (wtorek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka polskiego,
 • 25 maja 2022 r. (środa) o godzinie 9:00 – egzamin z matematyki,
 • 26 maja 2022 r. (czwartek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka obcego nowożytnego.

Egzamin ósmoklasisty 2022. Termin dodatkowy – harmonogram

 • 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka polskiego,
 • 14 czerwca 2022 r. (wtorek) o godzinie 9:00 – egzamin z matematyki,
 • 15 czerwca 2022 r. (środa) o godzinie 9:00 – egzamin z języka obcego nowożytnego.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022

Ósmoklasiści podchodzący do egzaminu w maju oraz w czerwcu poznają wyniki swoich prac 1 lipca 2022 r.


PRZYDATNE LINKI

 • Materiały do ćwiczeń [link]
 • Centralna Komisja Egzaminacyjna [link]
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna [link]
 • Kuratorium Oświaty w Warszawie [link]

Archiwa