Zapraszamy na nową, responsywną stronę Szkoły Podstawowej nr 360
http://sp360.warszawa.pl

Strona archiwalna http://sp360waw.webserwer.pl aktualnie stanowi kronikę wydarzeń
z lat 2018 - 2022.

KARTA ROWEROWA

          Uczniowie klas 4-7 mają możliwość zdawania egzaminu na kartę rowerową w szkole, nie jest to oczywiście obowiązkowe. Aby przystąpić do egzaminu uczeń (w dniu egzaminu) musi mieć ukończone 10 lat. Dzieci młodsze będą mogły przystąpić do egzaminu w klasie piątej.

Egzamin składa się z dwóch części: egzamin teoretyczny i egzamin praktyczny.
Materiał niezbędny do zdania egzaminu teoretycznego jest realizowany na zajęciach technicznych w klasie czwartej. Podstawą jest podręcznik.
Lektury dodatkowe:
Marzena Domańska, Karta rowerowa. Moje pierwsze prawo jazdy.
https://liblink.pl/pZ03P0pQLx 

Do egzaminu praktycznego przystępują uczniowie, którzy zdadzą egzamin teoretyczny.

                                                                                                       Magdalena Balicka

Archiwa