Zapraszamy na nową, responsywną stronę Szkoły Podstawowej nr 360
http://sp360.warszawa.pl

Strona archiwalna http://sp360waw.webserwer.pl aktualnie stanowi kronikę wydarzeń
z lat 2018 - 2022.

Na stronie internetowej Biura Edukacji m.st. Warszawy znajdą Państwo harmonogram, zasady oraz kryteria rekrutacji:

 • Rekrutacja do szkół podstawowych [link]
 • Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach [link]

Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych:
Informujemy, że w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023, aby złożyć wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej rodzice mogą:

 • Po wypełnieniu w systemie wniosku i podłączeniu wymaganych skanów dokumentów podpisać wniosek profilem zaufanym i wysyłać w systemie do szkoły pierwszego wyboru.
 • Po wypełnieniu w systemie wniosku, wydrukowaniu go i podpisaniu złożyć, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne, w szkole pierwszego wyboru.
 • Wypełnić papierowy wniosek odręcznie i po podpisaniu złożyć, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne,  w szkole pierwszego wyboru. (W sytuacji tej informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły).

W związku z obowiązkiem ochrony danych osobowych oraz zgodnie z opublikowanymi na stronie Biura Edukacji „Zasadami rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2022/2023″ nie zaleca się przesyłania skanów wniosków i dokumentów/ oświadczeń potwierdzających kryteria rekrutacyjne na adres mailowy szkoły.


ETAPY REKRUTACJI DO KLASY I
Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM EDUKACJI MUZYCZNEJ
na rok szkolny 2022/2023

Szkoła Podstawowa nr 360 w Warszawie planuje utworzenie od 1 września 2023 r. klasy I z rozszerzonym programem edukacji muzycznej. Do klasy mogą być przyjęte dzieci uczestniczące w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z zasadami rekrutacji m.st. Warszawy.

Prosimy rodziców o rozważenie możliwości uczestniczenia dziecka w twórczych zajęciach artystycznych.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z „Programem rozszerzonym z zakresu muzyki w klasie I” oraz z „Etapami rekrutacji do klasy z rozszerzonym programem edukacji muzycznej na rok szkolny 2022/2023”.

 • Program rozszerzony z zakresu muzyki w klasie I
  [plik pdf]
 • Wniosek rodzica o ustalenie terminu badania predyspozycji muzycznych
  [plik pdf]
 • Etapy rekrutacji
  [plik pdf] 

Planujemy utworzyć 4 oddziały przedszkolne oraz 5 klasy pierwsze.
Rekrutacja odbywa się za pomocą systemu elektronicznego [link]

***
Plany edukacyjne na rok szkolny 2022/2023 

 • Klasy Ia, IIa, IIIa z rozszerzonym programem edukacji muzycznej. 
 • Gimnastyka korekcyjna dla najmłodszych.
 • Zajęcia muzyczne dla uczniów uzdolnionych.
 • Zajęcia szachowe dla dzieci w różnym wieku.
 • Projekty i innowacje pedagogiczne realizowane w wielu klasach I – VIII oraz w oddziałach przedszkolnych.
 • Dodatkowe zajęcia z matematyki w klasach IV, V, VII, i VIII.
 • Zajęcia sportowe: piłka siatkowa, koszykowa.
 • W świetlicy szkolnej, w ramach innowacji „Koło Wiedzy”, oferujemy rozwijające zajęcia artystyczne, sportowe i przedmiotowe.
 • Motywujemy uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach.

Pomimo krótkiej historii szkoły możemy poszczycić się wieloma sukcesami, które uczniowie Szkoły Podstawowej nr 360 odnieśli na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim [link]
Nasze sukcesy:
Rok szkolny 2021/2022 [link]
Rok szkolny 2020/2021 [link]
Rok szkolny 2019/2020 [link]
Rok szkolny 2018/2019 [link]

 

W czerwcu 2020 r. pierwszy rocznik naszych absolwentów przystąpił do egzaminu ósmoklasisty. 

 

W roku szkolnym 2020/2021 rozpoczęliśmy realizację międzynarodowego projektu Erasmus+. Przez dwa lata trwania projektu wraz z uczniami ze szkół z Włoch, Słowenii, Finlandii i Niemiec będziemy zajmować się tematem: Gospodarka o obiegu zamkniętym: redukcja, ponowne użycie, recykling [link]

Archiwa