Zapraszamy na nową, responsywną stronę Szkoły Podstawowej nr 360
http://sp360.warszawa.pl

Strona archiwalna http://sp360waw.webserwer.pl aktualnie stanowi kronikę wydarzeń
z lat 2018 - 2022.

DOKUMENTY SZKOLNE

 • Statut Szkoły Podstawowej nr 360 [plik]
  – zmiany do statutu – 17.12.2019 r. [plik]
  – zmiany do statutu – 10.03.2022 r. [plik]
  – zmiany do statutu – 01.09.2022 r. [plik]
 • Zasady wewnątrzszkolnego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów [plik]
 • Wymagania edukacyjne i zasady oceniania w klasach I – III [plik]
 • Program Wychowawczo-Profilaktyczny na rok szkolny 2021/22 [plik]
 • Regulamin Ucznia Szkoły Podstawowej nr 360 [plik]
 • Regulamin Świetlicy Szkolnej [plik]
 • Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu [plik]

Wewnątrzszkolne Zasady Klasyfikowania i Promowania Uczniów na odległość w klasach I- III i IV- VIII [plik PDF]


Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania uczniów w klasach I-III w ramach kształcenia na odległość w dniach  [plik PDF]

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w ramach kształcenia na odległość dla poziomu edukacyjnego IV – VIII [plik PDF]


Regulamin Pracy Zdalnej, klasy 1 – 3 [plik PDF]

Regulamin Pracy Zdalnej, klasy 4 – 8 [plik PDF]

Regulamin lekcji wychowania fizycznego online [plik PDF

Regulamin nauczania na odległość i hybrydowego [plik PDF

Archiwa