Zapraszamy na nową, responsywną stronę Szkoły Podstawowej nr 360
http://sp360.warszawa.pl

Strona archiwalna http://sp360waw.webserwer.pl aktualnie stanowi kronikę wydarzeń
z lat 2018 - 2022.

Międzynarodowy projekt
Circular economy for future community: reduce, reuse, recycle”

ZAŁOŻENIA I CELE PROJEKTU:

PROGRAMU ERASMUS+”

  1. Międzynarodowy projekt Circular economy for future community: reduce, reuse, recycle” (Gospodarka o obiegu zamkniętym: redukcja, ponowne użycie, recykling) programu Erasmus + realizowany jest w okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r. w ramach Programu Erasmus + Edukacja Szkolna, Współpraca Szkół.
  2. Projekt przewiduje współpracę pięciu szkół : Osnovna sola Smartno Šmarno goro Ljubljana, Słowenia (Słowenia-koordynator projektu),  Lucina Hagmanin School  Kokkola, Finlandia, Istituto Comprensivo – SM Imbriani L Piccareta  Corato, Włochy, Szkoła Podstawowa nr 360  Warszawa, Polska, Adam Ries – Grundschule  Berlin, Niemcy.
  3. W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie Szkoły Podstawowej nr 360 w Warszawie.
  4. Projekt realizowany jest w formie: zajęć szkolnych, zajęć pozalekcyjnych, wyjść do pozaszkolnych miejsc nauki oraz indywidualnie przez uczniów.
  5. Udział w projekcie programu Erasmus + jest dobrowolny oraz bezpłatny, jest realizowany ze środków Unii Europejskiej.
  6. Ogólne cele projektu to:

– poszerzenie wiadomości o ekologii , recyklingu , gospodarce o obiegu zamkniętym,
– kształtowanie przez uczniów umiejętności społecznych, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, kształtowanie postawy otwartości i tolerancji wobec innych kultur,
– rozwijanie umiejętności komunikacji i posługiwania się językiem angielskim,
– rozwijanie współpracy międzynarodowej, wymiana doświadczeń między szkołami partnerskimi,
– rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie technologii komputerowej,
– uświadomienie uczniom konieczności rozwijania swoich umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych w celu osiągnięcia w przyszłości sukcesu na rynku pracy.

  1. Projekt przewiduje spotkania z uczestnikami projektu ze szkół partnerskich, terminy i realizacja spotkań jest obecnie zależna od sytuacji związanej z pandemią.
  2. Językiem roboczym projektu jest język angielski.
  3. Prace uczniów (produkty), które powstaną w czasie realizacji zadań projektu (np. prace plastyczno-językowe, prezentacje multimedialne, zdjęcia, filmy stworzone przez uczniów i inne) mogą zostać opublikowane na stronach internetowych i w mediach (również społecznościowych) naszej szkoły, instytucji partnerskich, FRSE- Narodowej Agencji Programu Erasmus +, Komisji Europejskiej, na materiałach upowszechniających projekt. Udział w projekcie oznacza zgodę na publikację wypracowanych przez uczniów produktów.
  4. Udział w projekcie wiąże się z publikacją wizerunku ucznia w celu realizacji zadań, osiągnięcia celów projektu oraz upowszechnianiu projektu np. na stronach internetowych, mediach (również społecznościowych) związanych z realizacją projektu, naszej szkoły i organizacji partnerskich, FRSE- Narodowej Agencji Programu Erasmus +, Komisji Europejskiej.

                                                                     Aneta Kobosz
                                                                              Koordynator projektu


powrót

Archiwa