Zapraszamy na nową, responsywną stronę Szkoły Podstawowej nr 360
http://sp360.warszawa.pl

Strona archiwalna http://sp360waw.webserwer.pl aktualnie stanowi kronikę wydarzeń
z lat 2018 - 2022.

Informacje dla uczniów klas ósmych
związane z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych 2021/2022


Od 16 maja br. pod adresem:
https://warszawa.edu.com.pl

zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.

Loginy i hasła dla uczniów klasy ósmej zostaną przekazane przed tym terminem.


Przydatne linki:

 • Biuro Edukacji/rekrutacja [link]
 • Kuratorium Oświaty/rekrutacja do szkół [link]
 • Ministerstwo Edukacji i Nauki – harmonogram [link]

 • Ważna informacja
  Składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów: wstępnych, dwujęzycznych, międzynarodowych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego oraz oddziałów wymagających indywidualnych predyspozycji będzie odbywało się tylko w terminie od 16 maja do 30 maja do godz. 15.00.
  Zgodnie z tegorocznym harmonogramem rekrutacji, po tym terminie uczeń nie będzie miał możliwości wyboru klasy z wykazu podanego powyżej.

 • Zeszłoroczna (2020/21) punktacja w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych [link]

 • Wykaz konkursów i olimpiad – 2021 [link]

 • „Wybierz szkołę dla siebie” – informator o warszawskich szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 [link]

W związku z brakiem możliwości uczestniczenia w Dniach Otwartych szkół ponadpodstawowych, Wychowawca klasy ósmej będzie przekazywał bezpośrednio uczniom informacje o organizowanych np. Dniach Otwartych Online oraz ofercie, która zostanie przesłana bezpośrednio na adres szkoły.  W ten sposób będziemy wspierać szkoły ponadpodstawowe i umożliwimy dotarcie z ofertą do naszych uczniów.

Takie informacje będą przekazywane również podczas zajęć z doradztwa zawodowego prowadzonych dla uczniów klasy 8a przez p. Barbarę Biłan.

Dodatkowo na stronie internetowej https://wyszukiwarka.spw.edu.pl została udostępniona wyszukiwarka szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m. st. Warszawę – rok szkolny 2020/2021. 
Wyszukiwarka umożliwia znalezienie szkół zgodnie z preferencjami uczniów. Kandydat może wybrać:

 • typ szkoły,
 • dzielnicę,
 • typ oddziałów,
 • preferowane języki,
 • przedmioty rozszerzone,
 • przedmioty punktowane. 

Dodatkowo ma możliwość wyboru oddziałów:

 • integracyjnych,
 • dwujęzycznych, międzynarodowych,
 • sportowych i mistrzostwa sportowego.

Prezentacja dla rodziców [link


 • Doradztwo zawodowe [link]
  Zachęcamy Rodziców do zapoznania się z przygotowaną prezentacją: [link]
  Tytuł prezentacji Rodzic jako doradca swojego dziecka przy wyborze szkoły ponadpodstawowej

 

Archiwa