Zapraszamy na nową, responsywną stronę Szkoły Podstawowej nr 360
http://sp360.warszawa.pl

Strona archiwalna http://sp360waw.webserwer.pl aktualnie stanowi kronikę wydarzeń
z lat 2018 - 2022.

Adam Lewczyk, Maciej Lechowicz, Kuba Nejmanowski i Jakub Ryczkowski, uczniowie klasy Vc zdobyli wyróżnienie w III edycji wojewódzkiego konkursu Zrób-My-Nasz-Film. Konkurs organizowany był przez OEIiZK w Warszawie pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Marszałka Województwa Mazowieckiego. Nasz zespół obejmowała kategoria dla uczniów szkół podstawowych, pod hasłem „O czym szumią mazowieckie drzewa – filmopowieści”. A oto cytat z protokołu jury konkursowego:

Wyróżnienie w kategorii Szkół Podstawowych pracy konkursowej, zatytułowanej „Opowieści z Parku Czechowickiego”, wykonanej przez uczniów: Szkoły Podstawowej nr 360, ul. Dzieci Warszawy 42, 02-495 Warszawa
Za:

 • pokazanie procesu poznawania przez młodzież życiorysów ludzi i historii miejsc
  związanych z najbliższym środowiskiem, doskonały wybór i przemyślany sposób
  prezentacji;
 • dobrze przemyślany projekt, skomponowany z wielu mediów: ze starych fotografii,
  improwizowanych scenek, wypowiedzi chłopców, wywiadu z potomkami rodziny
  Kiferów, filmu ze spaceru po omawianych miejscach;
 •  ciekawą formę i tempo przyciągające uwagę odbiorcy w stronę samodzielnego
  poznawania losów ludzi i miejsc z przeszłości dla budowania wspólnych przestrzeni
  i spotkań;
 • wykorzystanie nowej formy przekazu – konwencji reportażu filmowego, który tworzy
  klamrę uwarunkowań dla powoływania na patronów, nadawania imienia miejscom
  lubianym znanymi w środowisku ludźmi, z czasów bardziej lub mniej odległych;

Jesteśmy dumni! A Ci, którzy jeszcze nie widzieli wyróżnionej pracy mogą to zrobić odwiedzając nasz kanał You Tube 🙂 [klik]

Gratulujemy uczniom i opiekunowi grupy pani Annie Lewandowskiej.

Archiwa