Zapraszamy na nową, responsywną stronę Szkoły Podstawowej nr 360
http://sp360.warszawa.pl

Strona archiwalna http://sp360waw.webserwer.pl aktualnie stanowi kronikę wydarzeń
z lat 2018 - 2022.

 
Wyniki II Dyktanda o Pióro Dyrektora Szkoły:
? Nagrodzeni w kategorii klas VII-VIII
Jagoda Kupisz VIIA – laureatka
Julia Tyrc VIIC – wyróżnienie
? Nagrodzeni w kategorii klas IV-VI
Urszula Tarabasz VID – laureatka
Mateusz Chmielewiec VIB – Wyróżnienie
Gratulujemy!
Organizator: Pani Monika Kwaśnik oraz nauczyciele poloniści.
Archiwa