Zapraszamy na nową, responsywną stronę Szkoły Podstawowej nr 360
http://sp360.warszawa.pl

Strona archiwalna http://sp360waw.webserwer.pl aktualnie stanowi kronikę wydarzeń
z lat 2018 - 2022.

Urząd Ochrony Danych Osobowych wraz z MEN przygotował dwa poradniki:
Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania: [link]

Dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji online:
[link]

Archiwa