Zapraszamy na nową, responsywną stronę Szkoły Podstawowej nr 360
http://sp360.warszawa.pl

Strona archiwalna http://sp360waw.webserwer.pl aktualnie stanowi kronikę wydarzeń
z lat 2018 - 2022.

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z informacją oraz zachęcamy do wypełnienia ankiety badawczej dotyczącej szczepień przeciwko HPV.

Jesteśmy studentami Ginekologicznego Koła Naukowego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W związku z faktem, iż w roku bieżącym m.st. Warszawa planuje wprowadzenie Programu Bezpłatnych Szczepień przeciwko HPV dla dzieci obojga płci w wieku 11-12 lat, chcielibyśmy przeprowadzić badanie sondażowe wśród rodziców dzieci w ww. wieku, oceniające gotowość do udziału w Programie, a w szczególności poznać przyczyny akceptacji bądź braku akceptacji składanej przez miasto oferty prozdrowotnej.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc w dotarciu z ankietą badawczą do rodziców uczniów urodzonych w latach 2007-2008 (klas 5 i 6). Ankieta skonstruowana jest w formie elektronicznej.

https://forms.gle/3m5zoJ4fevjnkUM4A

Pragniemy dodać, iż nasz projekt badawczy uzyskał poparcie Biura Polityki Zdrowotnej oraz Biura Edukacji um. Warszawy, akceptację Władz WUM i zgodę Komisji Bioetycznej.

Z poważaniem,

Justyna Urbaniak,
koordynator projektu

Archiwa