Zapraszamy na nową, responsywną stronę Szkoły Podstawowej nr 360
http://sp360.warszawa.pl

Strona archiwalna http://sp360waw.webserwer.pl aktualnie stanowi kronikę wydarzeń
z lat 2018 - 2022.

Koordynatorzy: Karolina Mazurkiewicz i Janusz Małysa

  • Informacje o akcji oraz regulamin konkursu [link]
  • Warsztaty za nami [link]

*Nauczyciele, którzy mają lekcję z klasą w czasie wyznaczonej godziny warsztatów proszeni są o punktualne zaprowadzenie klasy na zajęcia. Prosimy również o sprawowanie opieki podczas warsztatów nad uczniami i wraz z nimi wdrożenie się w Kampanię Rowerową.

Archiwa