Zapraszamy na nową, responsywną stronę Szkoły Podstawowej nr 360
http://sp360.warszawa.pl

Strona archiwalna http://sp360waw.webserwer.pl aktualnie stanowi kronikę wydarzeń
z lat 2018 - 2022.

I znów wielkimi krokami zbliżają się wakacje. Warto więc nawiązać do tematu bezpieczeństwa. W miesiącach maju i czerwcu w naszej szkole został zrealizowany „Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego na lata 2020-2022”, finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Celem głównym programu jest podniesienie poziomu wiedzy i poprawa umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej u uczniów uczestniczących w programie.

Program polega na realizacji szkoleń przez ratowników medycznych z zakresu pierwszej pomocy. W tym roku szkolnym w programie wzięli udział uczniowie klas siódmych.

Szkolenie składało się z dwóch części: zajęć teoretycznych i ćwiczeń praktycznych

Program stanowi funkcję szkolenia przypominającego w stosunku do przepisów prawa oświatowego, poruszającego kwestie zasad udzielania pierwszej pomocy.

Koordynatorem programu w szkole była pielęgniarka Alicja Czerlanis.

Radosnych, beztroskich, ale przede wszystkim BEZPIECZNYCH WAKACJI!

Archiwa