Zapraszamy na nową, responsywną stronę Szkoły Podstawowej nr 360
http://sp360.warszawa.pl

Strona archiwalna http://sp360waw.webserwer.pl aktualnie stanowi kronikę wydarzeń
z lat 2018 - 2022.

ZTM przedłużył termin składania wniosków.
Prosimy, rodziców/opiekunów prawnych dzieci przyjętych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021, o złożenie wniosków papierowych lub elektronicznych w celu wyrobienia Karty Ucznia (spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej).
Uprawnienia wydawane są na czas nauki, nie dłużej jednak niż 4 lata. Wniosek można pobrać w sekretariacie lub ze strony www.ztm.waw.pl, następnie prawidłowo wypełniony należy przekazać do sekretariatu szkoły najpóźniej do dnia 15 czerwca br.

 • Do każdego wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (zdjęcia powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem).
 • Zdjęcia zostaną zwrócone po wyrobieniu Karty Ucznia. Jeśli dziecko nie ma nadanego numeru PESEL (obcokrajowiec) należy wpisać na wniosku datę urodzenia.
 • Jeśli dziecko korzysta ze zniżek wynikających z Karty Warszawiaka, rodzic lub opiekun prawny powinien na wniosku napisać odręcznie adnotację „e-hologram” w górnej części wniosku. Wówczas posiadane uprawnienie do zniżki zostanie przekodowane na nową kartę.
  Karty Ucznia zostaną wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021.
 • Informujemy Państwa o możliwości składania wniosków również drogą elektroniczną, (szkoła nie będzie wówczas pośredniczyła w przekazywaniu wniosków o wyrobienie Kart Ucznia pomiędzy rodzicem a ZTM, a jedynie będzie wydawała rodzicom wyrobione przez ZTM Karty Ucznia).
 • Link dedykowany dla Szkoły Podstawowej Nr 360 w Warszawie to:
  https://kartaucznia.ztm.waw.pl/1ccef7f2
 • Aktualny wniosek papierowy o wydanie karty znajduje się pod adresem:
  https://www.wtp.waw.pl/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/wniosek_o_wydanie_wkm.pdf
  Wszyscy, którzy do 15 czerwca 2020 r. złożą wnioski mają zagwarantowane, że od 1 września dziecko otrzyma Kartę Ucznia. Pozostali uczniowie również otrzymają  tę kartę, ale w późniejszym terminie.
Archiwa