Zapraszamy na nową, responsywną stronę Szkoły Podstawowej nr 360
http://sp360.warszawa.pl

Strona archiwalna http://sp360waw.webserwer.pl aktualnie stanowi kronikę wydarzeń
z lat 2018 - 2022.

Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach i szkołach

➡️ Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.
➡️ Zgodnie z harmonogramem do 2️⃣0️⃣ marca br. trwa etap składania wniosków/ zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły.
➡️ Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.
➡️ Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową, o wysyłce dokumentów.

Archiwa