Zapraszamy na nową, responsywną stronę Szkoły Podstawowej nr 360
http://sp360.warszawa.pl

Strona archiwalna http://sp360waw.webserwer.pl aktualnie stanowi kronikę wydarzeń
z lat 2018 - 2022.

Cykl spotkań na Uniwersytecie Dzieci, pokazał nam, do czego mogą doprowadzić zmiany związane z ocieplaniem się klimatu. Dowiedzieliśmy się, że główną rolę w efekcie cieplarnianym pełni rozpuszczony w atmosferze dwutlenek węgla (CO2). Jest on naturalnym produktem spalania i oddychania, wykorzystywanym przez rośliny w procesie fotosyntezy. Jednak emisja CO2 związana z przemysłem i urbanizacją, połączona z gwałtownym zmniejszaniem się terenów zalesionych, powoduje jego nadprodukcję, a tym samym wzrost temperatury na Ziemi.
Zrozumieliśmy te trudne zagadnienia, dzięki kolejnym zajęciom, podczas których odpowiadaliśmy na pytania: Jaką rolę odgrywają drzewa w mieście?  Czy samochody ogrzewają miasta? Skąd się biorą orkany? Co porosty mówią o jakości powietrza? Ogromną pomocą okazały się filmy z udziałem naukowców,  którzy  tłumaczyli nam podejmowane tematy w przystępny i zrozumiały sposób. Podczas zajęć wykonywaliśmy doświadczenia. Dzięki nim zrozumieliśmy między innymi,  na czym polega efekt cieplarniany,  jak w atmosferze wędrują promienie słoneczne. Przekonaliśmy się, o tym, że rośliny oddychają i dowiedzieliśmy się, w jaki sposób piją. Zajęcia uświadomiły nam, jak ważna jest troska o klimat. Po każdym spotkaniu formułowaliśmy propozycje dotyczące tego, co możemy zrobić, żeby zapobiegać zmianom klimatycznym. Przedstawiliśmy je na plakacie, zamieszczonym poniżej. Przed nami jeszcze ostatni scenariusz i zadanie konkursowe. J

Uczniowie klasy 1a z wychowawczynią Dorotą Murawińską

Archiwa